สมชาย ผู้เขียนบทความ

ผู้เขียน:
สมชาย
เผยแพร่โดย:
1 บทความ

บทความของผู้เขียน

  • อาการทางคลินิกของ osteochondrosis ทำให้สามารถแบ่งอาการได้สองประเภท: สะท้อนและ radicularด้านล่างนี้จะพิจารณาอาการของ osteochondrosis ของกระดูกสันหลังส่วนคอแยกกัน
    13 อาจ 2022